COVID-19 Testing

COVID-19 Testing

 

COVID-19 TESTING


 

ชุดทดสอบสำหรับใช้ตรวจหาโปรตีนจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (Antigen) ที่มีอยู่ในช่องจมูก

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก CE Mark (IVD)
องค์การอาหารและยาประเทศไทย (อย.) ใบอนุญาตเลขที่ T 6400229
โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485

รู้ผลภายใน 10 - 15 นาที
ไม่ให้ผลบวกปลอมจากโรคติดเชื้ออื่น
Sensitivity: 98.11%
Specificity: 99.72%
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 เทสต์/กล่อง

 

ชุดทดสอบสำหรับใช้ตรวจหาโปรตีนจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (Antigen) ที่มีอยู่ในช่องจมูก

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก CE Mark (IVD)
องค์การอาหารและยาประเทศไทย (อย.) ใบอนุญาตเลขที่ T 6400138
โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485

รู้ผลภายใน 10 - 15 นาที
ไม่ให้ผลบวกปลอมจากโรคติดเชื้ออื่น
Sensitivity: 96.38%
Specificity: 99.38%
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 เทสต์/กล่อง